logic shelters®

LOGIC SHELTERS® představuje v Evropě ojedinělý systém výroby soukromých podzemních krytů. Uvedení na trh v roce 2016 předcházely 2 roky vývoje ve spolupráci s architekty, strojními inženýry a experty z oblasti civilní ochrany. Výsledkem společného úsilí je systém LOGIC SHELTERS®, který díky své modulárnosti umožňuje splnit i ta nejnáročnější přání klientů. Hlavní myšlenkou je poskytnout majitelům individuální řešení odpovídající specifickým požadavkům, charakteru pozemku a účelu využití. Každý z našich krytů je tak originálem.


Nestabilní bezpečnostní situace, klimatické změny a další nešvary současné Evropy v lidech vyvolávají potřebu mít možnost ochránit sebe a své nejbližší. Zatímco v USA je trh s bezpečnostními kryty již etablovaným odvětvím, v Evropě je tento obor teprve v počátcích. Proto chceme s naším průmyslově chráněným modulově řazeným systémem postupně pokrýt celý EU region.


Všechna naše technologická řešení vychází z normy ČSN 73 9010 – Navrhování a výstavba civilní ochrany.

virtuální prohlídka
logic shelters

technické řešení

Osobní kryty LOGIC SHELTERS® jsou navrženy jako montované stavby z modulových dílců. Program je navržen tak, aby je bylo možné sestavit přímo dle požadavků klientů na dobu užití krytu, rozsahu ochrany, nebo dle počtu ukrývaných osob.

konstrukční systém

Statická část je tvořena ocelovou konstrukcí z tzv. uzavřeného ocelového profilu.

Celková konstrukční část je navržena jako sendvič se skladbou:
1/ ochranná vrstva vnější
2/ vnější izolační vrstva proti vlhkosti
3/ tepelná izolace
4/ interiérová vrtsva

Samotné dílce se dělí na dílce pro ukrývané a na dílce technického zázemí. Dílce technického zázemí nabízí k základnímu dílci (s prostorem pro ukrývané) rozšíření o prostory se záložním dieselovým zdrojem elektrické energie nebo s jednotkou vzduchotechniky. Jednotlivé dílce jsou navrženy taky, aby je bylo možné smontovat na dílně, vyzbrojit nebo doplnit o vybavení, převézt na místo stavby a uložit do přípravného základu.

Vstupní modul je jako jediný řešený atypicky jako monolitický betonový dílec a je řešen v závislosti na morfologii terénu, do kterého se kryt umísťuje, a také v návaznosti na požadavky na vstup do krytu (z terénu úkryty, nebo přímo z objektu majitele).

FAQ

Lze krytí postavit u již existujícího rodinného domu?

Ano, samozřejmě, nebrání li stavbě inženýrské sítě nebo jiné překážky. V těchto případech je vhodné najít jiné umístění.

Jak zjistím celkovou cenu včetně vybavení, elektroniky a dalších doplňků?

Cenové kalkulace připravujeme vždy dle individuálních požadavků klientů. Doporučujeme domluvit si schůzku s naším obchodním zástupcem a detailně probrat přesné požadavky a představy. V rámci realizace je zároveň nutné počítat s cenou výkopových prací.

Jak je ošetřeno, aby se o instalaci krytu nedozvěděli sousedé či lidé v okolí?

Způsob dopravy a samotné instalace řešíme s klienty individuálně dle vybrané lokality. Existuje několik možností, jak celou realizaci uvést do provozu v režimu „utajení“. Tyto informace veřejně nesdělujeme a lze je probrat na osobní schůzce.

Jak dlouho probíhá stavba/instalace na pozemku?

Většina našich realizací proběhla během 5 - 7 dnů, v případě specifických požadavků či atypických řešení se může doba úměrně prodloužit.

Zajišťujete také maskování únikových východů (emergency exit) na povrchu?

Ano, dle okolního terénu navrhujeme odpovídající maskování většinou z přírodních materiálů (pařez, skalka aj.).

kontaktujte nás

kontakt

Kanceláře Praha
Hradešínská 60a
101 00, Praha - Vinohrady

Kanceláře Olomouc
Hněvotín 573
783 47 Hněvotín

fakturační údaje

Survival Company s.r.o.
Hněvotín 573
783 47 Hněvotín
IČ: 49196171
DIČ: CZ49196171